Tìm bài theo mục lục


Ca khúc Shalom Do

1. Vui mừng ca hát vì được cứu
2. Bên bờ giếng Si-kha
3. Chôn sâu
4. Ý nghĩa đời người
5. Vững tin nơi Lời
6. Sống là Christ
7. Christ sống trong tôi
8. Những điều Thiên Chúa không hứa
9. Lời Chúa
10. Khiêm nhường nương mình trong Chúa
11. Một Thân trong Christ
12. Nước mắt Giê-su
13. Trên con đường trở về Em-ma-út
14. Nhã Ca 2:1-7
15. Nhã Ca 2:8-16
16. Tìm về Dòng sông vĩnh phúc
17. Phước hạnh của sự hòa thuận
18. Được đầy dẫy
19.Cuộc sống chúng ta sống đây
5. Hãy đến ăn


Nghiên cứu âm nhạc Cơ Đốc


Tiểu sử nhạc sĩ Cơ Đốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét