Tìm bài theo mục lục


Ca khúc Shalom Do

4. Christ sống trong tôi
5. Thức dậy mau
6. Một Thân trong Christ
7. Nhã ca  2:8-16
8. Nhã ca 2:1-7, 16
9.  Lời Chúa
10. Phước hạnh của sự hòa thuận (Thi Thiên 133)
11. Lời Jesus Christ bên bờ giếng Si-kha
12. Bên những dòng sông Ba-by-lôn (Thi Thiên 137:1-6)
13. Thuyền hồn tôi neo vững chắc vào Lời
14. Nhã ca 5:2-6
15. Trên con đường trở về Em-ma-út
16. Lời này trong miệng trong lòng chúng ta
17. Cuộc sống chúng ta sống đây
18. Chúa đang kêu gọi người trẻ
19.Tìm về Dòng sông suối nguồn vĩnh phúc
20. Nhưng Thiên Chúa
21. Đến lúc canh tư
22. Ý nghĩa đời người
23. Trọn bước theo Ngài
24. Được đầy dẫy
25. Khiêm nhường, nương mình trong Chúa
26. Khải tượng bụi gai cháy mãi không lụi tàn
27. Giê-xu khóc
28. Phi-la-đen-phi đối kháng Ni-cô-la
29. Mặt trời Si-kha
30. Ngợi khen Giê-xu
31. Vững tin nơi Lời
32. Chiếc bình bằng đất chứa đựng Của báu
33. Sự phân phát của Đức Chúa Trời Tam Nhất
34. Ai không có tội?
35. Christ như sự sống bề trong
36. Bên nào anh chọn một bên thôi
37. Ha-lê-lu-gia, bởi tin được cứu
38. Hoa mua
39. Đập vỡ lọ ngọc tuyết hoa
40. Hoang mạc trỗ hoa hồng
41. Trải nghiệm Christ như Của lễ thiêu
42.  Nếp sống Hội thánh tế lễ bột mịn
43. Christ như Con rắn bằng đồng bị treo lên

Dịch thánh ca 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét