Tìm bài theo mục lục


Ca khúc Shalom Do

1. Vui mừng ca hát vì được cứu
2. Bên bờ giếng Si-kha
3. Chôn sâu
4. Ý nghĩa đời người
5. Vững tin nơi Lời
6. Sống là Christ
7. Christ sống trong tôi
8. Những điều Thiên Chúa không hứa
9. Lời Chúa
10. Khiêm nhường nương mình trong Chúa
11. Một Thân trong Christ
12. Nước mắt Giê-su
13. Trên con đường trở về Em-ma-út
14. Nhã Ca 2:1-7
15. Nhã Ca 2:8-16
16. Tìm về Dòng sông vĩnh phúc
17. Phước hạnh của sự hòa thuận
18. Được đầy dẫy
19.Cuộc sống chúng ta sống đây
20. Nhã Ca 5:2-6
21. Phi-la-đen-phi đối kháng Ni-cô-lai
22.Tôi không biết, duy Thiên Chúa biết
23. Thuyền hồn tôi neo vững chắc vào Lời
24. Mặt trời Si-kha
25. Lời này trên miệng trong lòng chúng ta
26. Bên những dòng sông Ba-by-lôn
27. Canh tư
28. Khải tượng bụi gai cháy mãi không tàn rụi
29 Trọn bước theo Ngài
30. Thức dậy mau
31. Tôi yêu Jesus
32. Tôn vinh Jesus
33. Mẹ tôi
34. Đêm thương khó
35. Đa-vít thắng Gô-li-át
36. Ngợi khen Chúa Jesus
37. Bình đất chứa đựng Của báu
38. Niềm tin và hy vọng phục sinh
39 . Tôi yêu Jesus (2)
40. Ai không có tội
41. Sự ban phát của Đức Chúa Trời Tam Nhất
42. Christ như Sự sống bề trong
43. Bên nào anh chọn một bên thôi


Dịch thánh ca 

5. Hãy đến ăn


Nghiên cứu âm nhạc Cơ Đốc


Tiểu sử nhạc sĩ Cơ Đốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét