Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

TRỌN BƯỚC THEO NGÀI(1)

Nói "không" với ý quỉ ma,
Nói "vâng" với ý chỉ Cha trên trời.
Nói "không" với ý con người,
Nói "A-men" bước theo Lời mãi thôi
- Thực thi nguyên ý của Cha trên trời
qua quyền năng Lời.

Quyền năng Ngài mặc trên tôi,
Giục chân tôi bước nơi nơi rao Lời.
Thần Linh Ngài ngụ trong tôi,
Hộ tôi trung tín rao Lời thẳng ngay.
Nguyện tín trung hoài!

(2)

Nói"không" với ý quỉ ma,
Nói "vâng" với ý chỉ Cha luôn hoài.
Nói" không" với ý riêng này,
Nói "A-men" bước theo Ngài mãi luôn.
Lời đang khai mở cho ta con đường
Vinh diệu khôn lường.

Giê-xu, ở gần tôi luôn,
Vượt qua sông lớn, non cao ngăn đường!
Ngài ơi, ở gần tôi luôn,
Gìn chân tôi bước trên đường thẳng ngay,
Trọn bước theo Ngài!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét