Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

SỐNG LÀ CHRIST"Sống là Christ, chết là lợi ích".
Hướng mục tiêu, nào, bước theo Lời!
Thù Nghịch ngăm đe, thị phi ganh ghét,
Dù nhục hay vinh vẫn tiến không lùi.
Kìa, ta mang thánh danh Con Trời!

"Sống là Christ, chết là lợi ích".
Hướng mục tiêu Thành Mới An Bình.
Bền lòng trông mong ngày kia vinh hiển
- Là ngày vinh quang tổng kết linh trình.
Kìa, Je-sus ở luôn bên mình!

"Này Ta đến, đến thật nhanh chóng...
Đến và đem phần thưởng theo cùng...
Hãy giữ vững những gì người có,
Hầu không ai cất mão triều thiên vinh hiển ngươi."

Xếp hàng ngũ dưới cờ thập giá,
Hướng mục tiêu, hiệp nhất không rời.
Phải trải qua bao buồn đau, gian khó,
Rồi vào trong nơi rạng ánh quang Trời,
Ở luôn bên Christ thỏa vui đời đời.

* Kinh Thánh: Phi-líp 1:21; Khải. 3:11, 22:12


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét