Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

BÊN NÀO ANH CHỌN MỘT BÊN THÔI(1)

Này anh ơi, 
Bên nào anh chọn một bên thôi;
Với Chúa đừng đi vẹo nước đôi;
Mến Chúa thì không yêu thế giới;
Bên nào anh chọn một bên thôi!

(2)

Này anh ơi,
Bên nào anh được một bên thôi,
 Chớ có hoài mong vẹn cả đôi;
Có Christ thì buông ra thế giới;
Bên nào anh được một bên thôi!

(1 Giăng 2:15; Phi-líp 3:8)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét