Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

AI KHÔNG CÓ TỘI?


Trời vừa sáng Christ vào đền thánh.
Một đám đông ngồi lắng nghe Lời.
Rắp tâm bày kế hại Ngài,
họ đem ra tố một người tội nhơ.

Thầy thông giáo mặt trơ khinh bỉ:
“Người nữ kia thầy nghĩ làm sao,
có đem ném đá không nào,
diệt đi cho khuất mắt đồ gian dâm?”

Ngồi trên đất, buồn thâm, da diết.
Kìa, ngón tay Ngài viết lời chi?
Ngước lên với đám đông người
rằng "Nơi đây nếu có ai không tội,
trước tiên ném đá nàng đi!”

Đang ầm ĩ bỗng nhiên yên ã.
Họ hỗ ngươi, quày quả kéo nhau,
già đi trước, trẻ theo sau,
còn lại nơi đó Jesus và nàng.

Là người trong cõi nhân gian
ai không có tội đừng lên án người.
Ai không có tội người ơi?

·        * Cảm tác dựa trên Giăng 8:2-9  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét