Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

TÔI YÊU JESUS (2)


(1)

Jesus Chúa tôi,tôi kính yêu Ngài.
Trên trời tôi chỉ có duy Ngài thôi.
Bầu trời tăm tối nếu tôi không Ngài.

Jesus Chúa tôi,tôi mến yêu Ngài.
Trong trần gian chỉ duy Ngài thôi.
Đời là vô nghĩa nếu tôi không Ngài.

Và khi năm tháng khiến cho tình ấy phai phôi,
Ngài ơi xin đến để khơi lại ái tâm tôi
mới như ngày đầu đó tôi gặp Ngài!
Tôi yêu Jesus.

(2)

Tin yêu Jesus vui bước theo Ngài,
khi Ngài lên tiếng để kêu gọi tôi,
phụng sự, tôn kính chỉ duy Vua Trời.

Tin, yêu Jesus, vui bước theo Ngài.
Nhân trần tăm tối có chi là vui?
Đời là hư ảo nếu tôi không Ngài.

Đường tôi theo Chúa trải qua bể đổi dâu thay,
lòng tin yêu Chúa, tháng năm dầu dãi, không phai,
giữ như ngày đầu, lúc tôi gặp Ngài.
Tôi yêu Jesus.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét