Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

SỰ BAN PHÁT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤTĐấng Tam-Nhất, nhưng là duy nhất,
Cha, Con, Linh đều Đức Chúa Trời,
chẳng ai là Chúa, duy Ngài;
hiệp thông, tương tác vì gia tể này.

Chúa Cha Nguồn sống không vơi;
Con như Ngọn suối vợi vời trào tuôn;
Chúa Linh Dòng chảy con sông,
Linh ban sự sống vào trong thánh đồ.

Đấng Tam-Nhất cho sự ban phát.
Kia Tân nương, tuyệt tác của Ngài,
sáng tươi phục sức xong rồi,
chờ Tân lang đến một đôi mãi hoài.

* Kinh thánh: Phục truyền luật lệ ký 6:4; Ma-thi-ơ 3:16-17; Ê-phê-sô 1:10; Khải thi 21:2Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét