Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

CHRIST SỐNG TRONG TÔI(1)

 Ô, thỏa vui trong tình yêu Thiên Chúa!
Cánh tay Ngài vẫn ở trên tôi
- tay dắt chăn, nâng vực trong mỗi lúc,
suốt linh trình dõi bước theo chân Ngài.

 Sống có Giê-xu ngự cõi lòng này,
có Christ thoát ly nặng gánh tội đày.
Bàn tay Ngài dắt chăn đây,
lối đi rạng Ánh ban mai.
(Hát 2 lần ĐK)

Tôi sống nhưng không là tôi sống nữa,
Christ vinh diệu, Đấng sống trong tôi.
Tôi sống nhưng không vì tôi sống nữa,
sống cho Ngài, Đấng chết thay tôi rồi.

(2)

 Tâm thỏa vui khi ngồi bên chân Chúa,
uống nơi Mạch nước sống đang tuôn,
ăn Bánh thiêng trên trời cao ban xuống,
thỏa thuê lòng, biển đổi trong tâm hồn.

 Sống với Chúa trong cuộc sống đời thường,
mỗi sáng lắng nghe lời Chúa tận tường
- Lời như hạt nắng tinh tươm
phấn hưng, làm mới tâm luôn.
(ntr.)

Tâm thỏa vui khi ngồi bên chân Chúa,
uống nơi Mạch nước sống đang tuôn,
ăn Bánh thiêng trên trời cao ban xuống,
thỏa thuê lòng, biển đổi trong tâm hồn.

(3)
Không Giê-xu, trong lòng nghe hoang vắng,
tiếng ca buồn, những tiếng than van.
Khi Giê-xu vô lòng đây cai quản,
hát khen Ngài, khúc hát vui Thiên Đàng.


Sống có Chúa, vui mừng hát thành lời,
cất tiếng hát đem tình Chúa vào đời.
Lòng vui, miệng hát không ngơi,
tiếng vang dội khắp nơi nơi.
(ntr.)

Không Giê-xu, trong lòng nghe hoang vắng,
tiếng ca buồn, những tiếng than van.
Khi Giê-xu vô lòng đây cai quản,
hát khen Ngài, khúc hát vui Thiên Đàng.

(4)

Tôi kính yêu, tôn thờ duy Giê-xu,
ái tâm này chỉ Christ trên ngai.
Luôn thỏa vui trong tình yêu cao cả;
ái tâm đầy, cất tiếng tôn vinh Ngài.

Sống với Chúa, xin tận hiến cuộc đời.
Cất tiếng hát đem lời Chúa vào đời.
- Lời như là Ánh dương soi,
đến cho trần thế nơi nơi
(ntr)

Tôi sống nhưng không là tôi sống nữa,
Christ vinh diệu, Đấng sống trong tôi.
Tôi sống nhưng không vì tôi sống nữa,
sống cho Ngài, Đấng chết thay tôi rồi.


Kinh Thánh: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi;" (Ga. 2:20)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét