Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

TIẾNG CHÚA ĐANG KÊU GỌI NGƯỜI TRẺ1. Thời gian trôi nhanh,
trần gian đang đắm trong đêm tội.
Bạn ơi, anh có nghe,
Chúa đang kêu gọi người trẻ?

Ngài cần anh, anh ơi,
Ngài cần anh bước đi rao Lời,
bỏ trần gian phía sau,
đi ra nào, mạnh mẽ truyền rao!

ĐK:

Hãy giảng rao Lời!
 Chúa muốn chúng ta làm chứng cho Ngài.
Hãy tiến lên nào,
Christ huyền nhiệm mau công bố!

Hãy giảng rao Lời!
Chúa phó thác ta lời chứng này.
Hãy dâng mình mau,
hãy tiến lên nào, dạn dĩ truyền rao!

2. Thời gian trôi mau.
trần gian đang khát khao nghe Lời.
Bạn ơi, anh có nghe,
Chúa đang kêu gọi người trẻ!

Ngài cần anh, anh ơi,
Ngài cần anh tiến lên rao Lời,
từ biệt bao thú vui,
đi ra nào, mạnh mẽ truyền rao!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét