Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

MẶT TRỜI SI-KHAMặt trời Si-kha, Vầng dương chân lý
soi sáng niềm tin, nung đốt lòng đây
- Lời Ngài, Giê-xu, khải minh Thiên ý,
khai mở lòng tin, đưa dắt đường đi:

"Thành thánh Sa-lem hay là núi Sa-ma-ri,
đừng luống công chi đi tìm kiếm đâu xa xôi,
nơi này chốn kia không là đúng nơi
thờ Đấng Cao Thiên, thờ Chúa muôn loài!

Nước giếng Si-kha uống không thỏa khát;
uống nước Ta cho thỏa khát hoài hoài;
và nước Ta cho từ trong lòng ấy
trào phun ra đến Sự sống đời đời."

Đền thờ tâm linh là nơi cao quí
Thiên Chúa hằng mong, vui thích ngự đây.
Lời Ngài vâng theo, thờ theo chân lý.
Đây chính đường đi. Nguyện theo ý Chúa thực thi!

* Đọc Kinh Thánh: Giăng 4:4-26
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét