Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

NIỀM TIN VÀ HY VỌNG PHỤC SINH
(1)
Nay đang trong thân này trên đất,
dẫu mỗi ngày một hư hoại,
nhưng luôn tin nơi lời Thiên Chúa,
phục sinh, hy vọng diệu thay!

Khi gieo ra là hư nát,
lúc sống lại là hiển vinh;
khi gieo ra là xác thịt,
lúc sống lại là thuộc linh.

ĐK:
Chỉ tích tắc, trong nháy mắt,
khi tiếng kèn sau chót thổi lên,
những kẻ chết trong Đấng Christ,
nghe tiếng Ngài kêu lớn, phục sinh.
Và tất cả chúng ta đều sẽ biến hóa
hiển vinh giống như Christ Giê-su đã phục sinh.

 (2)
Kia, xem con sâu nhộng nhơ nhớp,
vẫn có một niềm hy vọng
khi bay lên sâu thành con bướm
đẹp xinh bay lượn khoảng không.

Khi gieo ra là hay chết,
lúc sống lại là vĩnh sinh;
khi gieo ra là huyết nhục,
lúc sống lại là thuộc thiên.

ĐK:
Chỉ tích tắc, trong nháy mắt,
khi tiếng kèn sau chót thổi lên,
những kẻ chết trong Đấng Christ,
nghe tiếng Ngài kêu lớn phục sinh;
và tất cả chúng ta đều sẽ biến hóa
 hiển vinh giống như Christ Giêsu đã phục sinh.


*Kinh thánh – 1 Cô-rinh tô 15; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:4:13-18Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét