Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

NGỢI KHEN CHÚA JESUSTình yêu Jesus
bao la, cao sâu,
trổi hơn trời cao,
 dây đo tâm tư
 chẳng sao lường đo;

Hồng ân Jesus,
bao la, mênh mông,
 lớn hơn đại dương,
dây đo nhân gian
chẳng sao đo lường.

Vì thương nhân thế
chết trong tội nhơ,
lìa ngai vinh hiển,
đến trong nhân loại,
chết trên thập tự,
xóa bôi tội lỗi.

Phục sinh nay Christ
hiển vinh ngự ngai,
Thần Linh ban xuống
vĩnh cư trong lòng
kẻ tin nhận Ngài,
đổi thay cuộc đời.

Ngợi khen Jesus,
Vua trên muôn vua,
khắp nơi trần gian,
muôn muôn thiên dân,
tiếng ca dội vang.

Ngợi khen Jesus,
Vua trên muôn vua,
ở trên trời cao,
ngàn muôn thiên sứ,
tiếng ca vang dội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét