Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

BÌNH ĐẤT CHỨA ĐỰNG CỦA BÁUTôi vốn là bình đất thôi,
Cha trên trời, Đấng nắn nên tôi
theo như hình ảnh Christ vinh quang.
Cho dẫu bình thật mỏng manh,
Christ, Châu ngọc quí báu bên trong,
vinh quang Ngài chiếu sáng qua tôi.

Trước buổi sáng thế, Cha đã chọn tôi.
Dòng huyết Chiên Con xóa bôi tội lỗi.
Thánh Linh cư ngụ, ấn chứng trong tôi,
biến đổi tôi nên bình trắng, mới, tinh khôi.

Tôi vốn là bình đất thôi,
 Cha trên trời rất quí yêu tôi,
mong tôi được biến đổi vinh quang.
Cho dẫu bình thật mỏng manh,
Christ vinh diệu, Của báu bên trong,
qua tôi vinh quang Ngài, chiếu sáng nơi nơi.

*Kinh Thánh:
 – “Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 4:7)
– “trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời,” (Ê-phê-sô 1:4 )
 – "...huyết Đức Giê-su, Con Ngài, thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta." 1 Giăng 1:7)
 – “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.”
(Rô-ma 8:16)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét