Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

ĐÊM THƯƠNG KHÓĐêm hôm ấy, sầu cay, ưu uất,
vườn Ép Dầu, quặn thắt đòi cơn,
niềm riêng quạnh quẽ, u buồn,
mồ hôi như giọt máu tuôn đầm đìa.

Ba lần Christ cầu Cha tha thiết:
"Chén đắng này xin cất khỏi Con,
nhưng xin thánh ý được trọn,
ý Cha Con chọn, ý Con khước từ."

Đêm thương khó bày chi nghi thức,
tìm kiếm vào ngỏ khuất hồn ta,
vải gai mặc thế lượt là,
thành tâm chiêm nghiệm xót xa lòng Ngài.

(Ma-thi-ơ 26:36-46)

*Ghết-sê-ma-nê có nghĩa là ép dầu
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét