Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

ĐA-VÍT THẮNG GÔ-LI-ÁTTên khổng lồ Gô-li-át,
ỷ mình sức mạnh siêu quần
hắn dám nhiều lời thóa mạ
đạo binh Thiên Chúa Vạn Quân.

Đa-vít, lòng tin luôn vững,
mắt đẹp ngước nhìn lên trời,
chỉ với một hòn đá cuội
làm nên Thiên sử vang lừng.

Chớ có kinh sợ vóc dáng,
đừng tin cậy ở hình dung!
Tranh chiến luôn được đắc thắng,
Nhờ  nương cậy Đấng Toàn Năng.

Chớ thấy bên ngoài xét đoán;
đừng trông mặt bắt hình dong!
Thiên Chúa không nhìn vóc dáng,
Ngài luôn nhìn thấy bề trong.

 (1 Sa-mu-ên 17:1-54)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét