Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

TÔN VINH JESUSNgợi khen Vua Jesus,
lìa ngai cao vinh quang
giáng sinh nghèo khó nơi trần gian,
vì yêu thương nhân sinh,
làm Chiên con hi sinh
gánh thay tội lỗi trên thập hình.

Ô Jesus, danh Chúa cao sang,
trên trần gian vang tiếng ca vang
chúc tôn Jesus, Vua muôn vua!
Ô Jesus, danh Chúa vinh quang,
trên trời cao thiên sứ ca vang
chúc tôn danh Ngài, Chúa muôn loài!

Danh Jesus, danh thánh trên cao,
khơi dậy trong tôi nỗi khát khao,
chúc tôn Jesus, Vua muôn vua!
Danh Jesus, danh thánh trên cao
khơi dậy trong tôi nỗi ước ao
chúc tôn danh Ngài, Chúa muôn loài!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét