Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

THỨC DẬY MAU!Y-sơ-ra-ên
nay như cây Vả  chồi non đâm rồi.
Trong nay mai thôi,
Jesus yêu dấu hiển vinh hồi lai.

Đang trong đêm đen,
 ngôi Sao Mai ló dạng nơi chân trời.
Trong nay mai thôi,
Jesus  vinh hiển cưỡi mây lai hồi.

Mau 
thức dậy nghênh tiếp Chàng rể ,
biết Chàng không đến chậm trễ,
thức dậy đi chớ ngủ mê!

Mau
 thức dậy đi chớ lần lữa!
Tiếng Chàng đang đến ngoài cửa.
Sẵn sàng nghênh tiếp Chàng chưa?

Mau, 
hỡi nàng trinh nữ dậy mau,
chiếc bình mau đổ đầy dầu!
Biết Chàng rể đến giờ nào?

Mau 
hỡi nàng trinh nữ dậy mau,
chiếc bình mau đổ đầy dầu,
thắp đèn đón tiếp Chàng vào!


(Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:1-13)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét