Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

LỜI NÀY TRONG MIỆNG TRONG LÒNG CHÚNG TAAi sẽ lên trời cao,
ai xuống nơi Vực sâu,
để đem Lời của Chúa
 đến đây trên tinh cầu?

Ai đến bên bờ kia
xa tít xa mù khơi,
để đem Lời của Chúa .
 đến bên đây cho người?

Lời này ngày nay
 không ở trên trời cao,
không ở nơi Vực sâu,
nhưng Lời nhục hóa
sống đây trên tinh cầu.

 Lời này ngày nay
không ở bên bờ kia
xa tít xa mù xa
nhưng Lời nhục hóa
 Ngài sống giữa chúng ta.

Vì thương nhân thế chết trong tội ô,
Ngài lên cây gỗ gánh thay ô tội.
Là Con yêu dấu của Cha trên trời,
gông cùm sự chết Ngài bẻ gãy rồi.

Phục sinh vinh hiển, Christ nay trở thành
Thần Linh ban sự sống 
 vĩnh cư trong lòng kẻ tin, nhận Ngài.
Ngày nay, ai với đức tin xưng nhận,
Thần Linh ban sự sống sẽ vào trú cư trong lòng.
Đây Lời sự sống vĩnh sinh vĩnh hằng
– Lời này trên miệng trong lòng chúng ta.

♦ Đọc Kinh Thánh: Phục. 30:11-14; Rô. 10:6-8; 1 Cô.15:45b.

(Cảm tác sau khi đọc "Life Study of Deuteronomy, Ch. 2, Sects 1-2")


>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét