Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

HÃY ĐẾN ĂN

Kinh nghiệm Christ – Như Thức ăn và Nước uống 


(1)
“Hãy đến ăn,”, Giê-xu đang kêu gọi, “hãy đến ăn,”
– Ngài là linh lương ban nhưng không – “lại đây vui hưởng!”
Ngài như Bánh sẵn có đêm ngày,
Người ăn Christ sẽ mãi no đầy
“Hãy đến ăn,” Giê-xu đang kêu gọi “Mau đến ăn!”

(2)
“Hãy đến đây,” Giê-xu đang kêu gọi, ”hãy đến đây,”
– Ngài là linh lương ban nhưng không –“lại đây ăn uống!”
Ngài như Bánh Sống khiến no đầy,
Ngài như Nước Sống chảy tuôn hoài,
“Hãy đến đây,” Giê-xu đang kêu goị, “Mau đến đây!”

 * Nguyên tác: "Come and dine"
    Nguồn: hymnal.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét