Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

NGÀI BAN CHO THÊM ƠN

Không lạ gì khi các tác giả tìm nguồn cảm hứng nơi những người đi trước họ, cũng thế, không lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng Bill và Gloria Gaither1 nhận ra sự đồng cảm ở một Annie Johnson Flint can đảm.  Gloria nói: "Các bài hát của Annie luôn nhìn cuộc sống từ viễn cảnh đời đời, thấy sự việc trong ngữ cảnh rộng hơn – bức tranh lớn. Chúng ta đang hát và yêu thích nghệ thuật của cô!"

Bài tường thuật tiểu sử của nữ thi sĩ và tác giả thánh ca Annie Johnson Flint (1866-1932) là câu chuyện của cả nỗi đau buồn xé lòng lẫn sự đắc thắng. Sinh ra vào đêm Nô-en ở một thị trấn nhỏ thuộc Vineland, New Jersey, cô được ông bà Eldon và Jean Johnson đón nhận như món quà lớn nhất trần đời. Ba năm sau đó, cô bé Annie mất mẹ – mẹ cô đã chết khi sinh em gái của cô. Ông Johnson, mắc một căn bệnh nan y, buột lòng cho con cái mình vào gia đình ông Flint, người đã trưởng dưỡng họ theo đức tin Báp-tít.