Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

LỊCH SỬ CÁC BÀI THÁNH CA

Các bài thánh ca trong 1700 năm đầu tiên     Tân Ước cho chúng ta biết rằng các bài thánh ca (từ gốc Hi Lạp “hymnos” có nghĩa là những bài hát ca ngợi) đã được Chúa Giê-xu và các môn đồ hát (Mat. 26:30) và các bài thánh ca thì khác với các Thi thiên (Êph. 5:19). Ngoài ra, chúng ta không biết gì nhiều hơn về các bài thánh ca Cơ Đốc trong suốt ba thế kỷ đầu của Hội thánh.

     Có những ghi chép về các bài thánh ca được đề niên hiệu từ thế ký IV và V vẫn còn được hát trong giáo hội Công Giáo ngày nay. Vào thế kỷ VI, Benedict of Nursia (480-547), người sáng lập Dòng Tu Bê-nê-đích đã dịch nhiều bài hiện có sang tiếng La-tinh và chuyển thể chúng thành các bài thánh ca Công Giáo thời Gregory. Với một vài ngoại lệ, các bài thánh ca này chủ yếu được các tu sĩ hát và vẫn còn được chấp nhận là âm nhạc của Hội thánh Cơ Đốc trong nhiều năm.
     
     Vào đầu thế kỷ XVI, Cuộc Cải Chánh mang lại nhiều thay đổi, kể cả việc các bài thánh ca được dịch từ tiếng Hy Lạp và La-tinh sang các ngôn ngữ dân thường và được viết với vần, điệu dân gian quen thuộc để dễ hát, dễ nhớ.