Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

ĐƯỢC ĐẦY DẪY1. Hỡi Thánh Linh quyền năng, phước hạnh,
đổ đầy tôi, chiếc bình Ngài, Chúa ơi,
một kênh tuôn chảy riêng Ngài, Ngài thôi,
sự đầy dẫy Chúa rót vào tôi,
phước thiêng tươi mới, xin cứ ban liên hồi!

2. Hỡi Thánh Linh quyền năng, phước hạnh,
đổ đầy tôi đến tràn trề láng lai,
hầu qua tôi hứa ngôn Ngài thực thi,
sự đầy dẫy Chúa chảy vào đây,
thế nhân trông thấy Christ sống qua tôi rày!

3. Hỡi Thánh Linh quyền năng phước hạnh,
đổ đầy tôi đến tràn trề chứa chan,
Dòng sông ơn phước tuôn trào tràn lan,
từ lòng chảy đến cả trần gian,
phước thiêng tươi mới xin Chúa ban dư tràn!

4. Hỡi Thánh Linh quyền năng, phước hạnh,
đổ đầy tôi, chiếc bình Ngài, Chúa ơi,
tình yêu, tươi sáng, năng quyền đời tôi,
là Ngài và chỉ có Ngài thôi,
đến khi tôi đứng trong ánh quang ngai Trời!

*Lời phỏng theo bài thơ "Filled" của M.E. Barber
<>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét