Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

CUỘC SỐNG CHÚNG TA SỐNG ĐÂYCuộc SỐNG chúng ta SỐNG đây
- SỐNG tôn thờ duy Thiên Chúa;
SỐNG trung tín giữ lời Ngài;
SỐNG trong ngọn lửa trắng 
cháy quanh ngai Trời.

Kìa Chúa muốn ta SỐNG đây
- SỐNG trong tình yêu Thiên Chúa;
SỐNG nuôi dưỡng bởi tình Ngài;
SỐNG đêm ngày mong mỏi
 Giê-xu trở lại.

Dù nay đang SỐNG trên trần gian,
SỐNG vui nếm trước Thiên Đàng là đây.
Dù nay đang SỐNG trên đời này,
SỐNG được đồng trị với Ngài trên ngai.

Cuộc SỐNG Christ trên đất đây
- trái tim Thần Nhân cao cả
xót thương thế giới tội đày,
Chúa lên thập tự giá 

chết thay nhân loại.

Cuộc SỐNG, SỐNG trên đất đây
- SỐNG coi mọi sự như lỗ;
SỐNG nhưng Christ SỐNG lòng này;
SỐNG sao để tương xứng
 là dân Nước Trời.

* Lời phỏng theo thơ của M.E. Barber, "We which live"Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét