Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

NƯỚC MẮT GIÊ-SU



Lắm lúc trên mi lệ nhạt nhòa,
lòng tôi suy tưởng, bên mộ La-xa rơ, 
khóe mắt Giê-su giọt châu tuôn rơi.

Chẳng chỉ như nhân loại thường tình,
tử sinh than khóc chia xa,
lệ Giê-su đổ tuôn ra
nỗi đau thầm kín tâm linh.

 Nước mắt Giê-su, lệ trần tình:
Trần gian, ôi, đóa hoa Phù Dung khoe xinh,
phút chốc hoa rơi rụng trong điêu linh.

Nước mắt Giê-su, lệ buồn rầu:
Lòng tin nhân thế nơi đâu,
chẳng tin Thiên Chúa trên cao,
cánh tay Ngài ngắn hay sao?

Vì thương nhân thế tội lỗi, hư vong,
Ngài lên thập giá đổ tuôn giọt hồng.
Nước mắt Giê-su đọng lại thành dòng
- dòng máu Chiên Con xóa bôi tội lỗi.
Nước mắt Giê-su đọng lại thành dòng
 - dòng sông Sự sống chảy tuôn đời đời.

Những lúc trên mi lệ nhạt nhòa,
người ơi xin nhớ, bên mộ La-xa-rơ,
 nước mắt Giê-su vì ta tuôn rơi!

Cuối xuống dâng lên lời nguyện cầu:
"Ngài ơi, thương xót tôi,
 Ngài ơi, xin cứu tôi,
Dìu tôi qua những khổ đau đời người,
Giê-su ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét