Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

MỘT THÂN TRONG CHRIST

Đồng xanh tươi, cỏ non xanh,
gần bên sông, nước trong lành.
Giê-hô-va, Đấng chăn chiên,
Giê-hô-va, Đấng chăn hiền,
cánh tay Ngài dắt chăn Đàn chiên.

Jesus  Christ, chính Cây nho 
mà Cha chăm sóc, vun trồng;
còn ta, bao nhánh cây hoang,
và Cha đem tháp chung vào 
Gốc nho thượng thiên nên một Thân.

Một Thân trong Christ, không lạ xa,
có chung một Chúa, con một Cha.
Một Thân trong Christ, ô diệu vinh, 
uống chung một Linh, chung niềm tin!

Tài năng, ân tứ ta nguyện dâng,
nhất tâm hiệp ý xây dựng Thân.
Đừng gây chia rẽ, đau lòng Cha,
Chúa Cha hằng mong ta hiệp chung!

Tình thương trong Christ thâm sâu
 là dây liên kết nhiệm mầu.
Dù cho ta ở nơi đâu,
người tin trên khắp tinh cầu
có chung một Chúa, con một Cha,
kết liên một Thân, không lìa xa.

(KT: Thi Thiên 23; Giăng 15; Ê-phê-sô 4;1-6)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét