Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

KHIÊM NHƯỜNG NƯƠNG MÌNH TRONG CHÚA

(1)

 Buổi mai hoa đua nở,
rực rỡ khoe sắc màu.
Trong nắng chiều, tàn úa hoa rơi.
Đời hoa nhanh quá, sắc màu tiếc, ôi!
Linh khiêm nhường thầm nhủ trong tôi:
"Hư không là sắc; dối lừa là duyên."
Càng đa hương sắc, chỉ thêm ưu phiền.

(2)

 Đừng như Chim Công  múa,
xòe cánh khoe sắc tài.
Theo tháng ngày tài sắc phôi phai.
Đời qua nhanh quá, sắc tài tiếc thay!
Linh nhu mì, thầm nhủ bên tai:
 - Hư danh phù phiếm; sắc tài-họa tai;
tự cao-sa ngã. Hãy nương trong Ngài!

(3)

 Lòng mong như chim Sẻ
làm tổ trên mái nhà
- trên nóc đền thờ  Giê-hô-va,
là nơi nương náu tiếng ồn cách xa.
Trong ngôi đền thờ Giê-hô-va,
tôi mong một chỗ, dẫu là hành lang.
là nơi nương náu, nghỉ an tâm hồn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét