Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

LỜI CHÚA Trên biển đời đêm tối,
tôi, thuyến nhỏ xa khơi,
chơi vơi đời muôn lối,
mong bờ bến an vui,
 Lời - ngọn hải đăng soi.

Trên nẻo đời muôn hướng,
tôi, người khách tha phương,
bơ vơ tìm phương hướng,
quay về chốn quê hương,
 Lời chỉ lối đưa đường.

"Tôi, lữ khách phiêu lưu trên đất,
đường lối tôi, lời Chúa đèn soi.
Tôi, khách lạ phiêu du trên đất,
đừng giấu tôi lời Chúa, Ngài ơi!"

Đây suối  nguồn tươi mới;
đây mạch sống đang khơi.
Ai ơi, lòng khao khát,
mau lại uống đi thôi,
kìa, lời Chúa kêu gọi!

(Thi Thiên 119:19, 105)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét