Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

LỜI NÀO ĐỂ TÔI NÓI LÊN1. Lời nào để tôi nói lên
Tuyệt vời đẹp xinh Chúa tôi?
Vô cùng mỹ miều, vô cùng diễm kiều!
Lòng này hoài mong Chúa thôi,
Chẳng còn một ai khác hơn
Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều.
Chúa trỗi hơn trong giấc mộng;
Sứ Thánh trên cao kém nhiều.
Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều!
Chúa trỗi hơn ta ước vọng,
Dưới đất không ai sánh bằng
Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều.

2. Lời nào, bạn ơi, biểu minh
Tột vời hiển vinh thánh danh
Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều!
Ngạt ngào mùi hương thánh danh
Tựa dầu thơm tuôn đổ ra.
Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều!
Chén cứu rỗi đang sẵn sàng,
Hãy đến kêu danh thánh Ngài:
“Giê-xu hỡi Ngài, Giê-xu diễm kiều!”
Chúa sẵn xót thương mỗi người;
Chớ trễ Chúa đang vẫy gọi;
Lại mau uống Ngài, Giê-xu diễm kiều!

3. Giọt hồng từ hông Chúa tuôn
Rữa sạch tội ô thế nhân.
Ân hồng lớn rộng, ân hồng quí trọng!
Vì tội trần gian chết thay,
Thập hình chịu bao đắng cay.
Ơn Ngài lớn rộng, ơn Ngài quí trọng!
Chúa đã gánh thay gánh tội,
Chớ trễ nải khi Chúa gọi,
Cầu danh thánh Ngài, ân hồng tiếp nhận!
Có khó khăn chăng? Với bạn.
Chẳng khó khăn chi với Ngài.
Giê-xu đoái hoài ai cầu đến Ngài.

4. Người mở miệng kêu Giê-xu
Nhận vào Thần Linh vĩnh cư;
Kêu cầu Giê-xu, Linh vào trú ngụ.
Nào, mở miệng ra hỡi anh
Và cầu nguyện trong thánh danh!
Giê-xu sẽ vào cư ngụ cõi lòng.
Christ vẫn ở đây rất gần.
Chẵng khó khăn chi phải làm,
Chỉ hô hấp Ngài như Thần Khí hoài.
Bởi Chúa Linh như khí trời,
Chúa ở luôn đây với người;
Để hô hấp Ngài, kêu cầu mỗi ngày.

5. Làm đầy lòng tôi Chúa ơi,
Lòng này chỉ yêu Chúa thôi!
Mong đầy dẫy Ngài, Giê-xu mỹ miều.
Phần lựa chọn tôi Chúa ơi,
Chỉ một Ngài thôi chẳng ai!
Mong đầy dẫy Ngài, Giê-xu mỹ miều.
Lớn tiếng kêu danh Giê-xu,
Chính Christ vô lòng trú ngụ.
Ồ, Vua Giê-xu, Vua Trời diễm kiều!
Lớn tiếng kêu danh thánh Ngài,
Chính Christ vô lòng trú ngụ.
Ô, Vua Giê-xu, Vua Trời diễm kiều!

(Lập lại câu 1 để kết)


Lời nào để tôi nói lên
Tuyệt vời đẹp xinh Chúa tôi?
Vô cùng mỹ miều, vô cùng diễm kiều!
Lòng này hoài mong Chúa thôi,
Chẳng còn một ai khác hơn
Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều.
Chúa trỗi hơn trong giấc mộng;
Sứ Thánh trên cao kém nhiều.
Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều!
Chúa trỗi hơn ta ước vọng,
Dưới đất không ai sánh bằng
Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều.

* Nguyên tác: "My words can not express"
Nguồn: hymnal.net
Tac giả: Howard Higashi
Lời Việt: Shalom Do
- Có thể ACE và các bạn muốn biết về tác giả linh khúc này, Bro. Higashi, xin mời vào liên kết này:
"Tiểu sử Howard Higashi"

<>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét