Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

VỮNG TIN NƠI LỜILời Thiên Chúa phán tạo nên trời, đất, bể.
Có việc chi chăng là không thể cho Ngài?
Người ơi ta hãy vững tin nơi Lời!
Dù cho vật đổi sao dời
nhưng Lời Thiên Chúa không dời chẳng lay.

Khi núi cao ngăn đường cản lối,
ngước nhìn lên kêu cầu Chúa trên trời:
"Xin Ngài tuyên phán một Lời 
dời non chuyển núi rộng rời lối tôi!"

Khi biển lớn trần gian dậy sóng,
chớ nhìn chăm đợt sóng dữ nao lòng!
Dù cho bão tố dập dồn,
nương trên Lời Chúa, thuyền hồn vững an.

Lời Thiên Chúa phán tạo nên trời, đất, bể,
Có việc chi chăng là không thể cho Ngài?
Dù cho dâu bể, bể dâu trong đời,
dù cho  vật đổi sao dời,
nhưng Lời Thiên Chúa không dời chẳng lay.

* Kinh Thánh: Giăng 1: 1-3; Thi.121.
- Lời phỏng theo ý bài thơ Tiếng Anh của M.E. Barber: 
"Call unto Me and I will answer thee.”
- Nhạc dược viết theo thang âm 5 nốt: Re+Fa+Sol+La+do


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét