Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

MÃI Ở TRONG CHRIST, Ô, QUÁ NGỌT, DIỆU

Kinh nghiệm Christ - Mãi ở trong Ngài

1. Mãi ở trong Christ, thật quá ngọt, diệu
Giờ ngồi bên chân Cứu Chúa Giê-xu,
Giờ phút thỏa vui tâm hồn nghỉ an,
Dựa đầu ngực Chúa, ái tâm rộn ràng.

ĐK:

Mãi ở trong Christ, thỏa vui.
Nương trong Christ vinh diệu.
Ô, thỏa tâm thỏa nguyện
Ngồi dưới chân Giê-xu

2. Kìa tiếng Giê-xu êm ái dịu dàng
–Điệu nhạc thượng thiên thánh thót, du dương,
Hạnh phước khúc ca Thiên Đường trỗi vang
Hòa điệu nhạc khúc ái tâm rộn ràng.

3. Christ ở trong tôi, tôi ở trong Ngài.
Ồ huyền nhiệm thay Chúa sống trong tôi!
Nguyện chết chính tôi để Christ sống luôn,
Mọi sự kể lỗ, bước theo chân Ngài.

4. Được nghỉ an do việc Chúa làm rồi
–Mọi tội tình tôi Christ gánh thay cho.
Nguyện dốc trí năng, thân, hồn giảng rao
Để trần gian biết thỏa vui tâm này.


*Nguyên tác:"Abiding, oh, so wondrous sweet" (hymnal.net)
Lời Việt: Shalom Do


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét