Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

CHÔN SÂUChôn sâu, Hạt giống đã chôn rồi,
bởi đó năm châu được dưỡng nuôi;
triệu triệu con người nay được phước
là do Hạt giống đã chôn rồi.

Chôn sâu, giấu kín, khuất xa tầm mắt thấy;
vùi lấp trong thẳm sâu bóng đêm.
Chôn sâu, thế giới có ai còn nhớ tới?
Trần thế khinh miệt như rác rơm.

Dưới mắt loài người, cớ sao uổng phí thế?
Nào biết trong lòng ta kín sâu.
 Có Chúa, đời này  phải vui lòng đánh mất;
được Christ ta thà chịu lỗ thua.

Anh ơi, hạt giống chôn rồi chứ?
Chảy máu con tim lòng vẫn vui?
Mùa gặt gía bội khi Ngài tới,
lòng vui mừng hát tôn vinh Ngài..

Lời phỏng theo bài thơ "Burried" của M.E. Barber
- Để nhớ về bro. Watchman. Nee.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét