Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

BÊN BỜ GIẾNG SI-KHA(1)
 Này, lời Giê-xu Christ, 
bên bờ giếng Si-kha,
là Vầng dương chân lý 
soi đường lối cho ta,
khi lòng khát khao 
mong tìm đến nơi 
thờ phượng Chúa Cha:

"Thành Giê-ru-sa-lem
hay là núi cao kia,
đừng hoài công vô ích
 đi tìm kiếm đâu xa!
Nơi này chốn kia 
không là đúng nơi 
thờ phượng Chúa Cha.

Này, giờ sẽ đến, và đến đây rồi!
Nào  ai khao khát thờ Chúa trên trời,
thờ theo Chân lý, thờ ở tâm linh,
tôn thờ chân chính, người Chúa Cha tìm."

(2) 
Người đời tranh nhau uống 
nơi mạch giếng hư không.
Lợi quyền tranh nhau mãi,
 bao giờ thỏa tâm mong?
Qua cuộc bể dâu
không thỏa khát khao
 lòng người  kín sâu.

Này, lời Giê-xu Christ 
kêu gọi khắp nhân sinh:
"Kìa lòng ai khao khát, 
đây Nguồn sống tâm linh
tuôn tràn cấp chu, 
không đòi giá đâu,
 người  lại uống mau!

Người nào đã uống, kìa, nước Ta ban
từ trong sâu thẳm lòng ấy tuôn tràn,
tràn tuôn ra mãi Mạch sống không vơi,
 tuôn tràn ra mãi Nguồn sống muôn đời."

Kinh Thánh: Giăng 4: 5-24; 7:37-38; Ê-sai 55:1 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét