Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

VUI MỪNG NGỢI KHEN CHÚA VÌ ĐƯỢC CỨU(1)
Ồ, Giê-xu, Chúa Giê-xu,
tôi bởi tin đang kêu cầu đây!
Ồ, Giê-xu, Chúa Giê-xu, 
tôi bởi tin đang kêu danh Ngài!

(ĐK)Cất tiếng hát, hát khen Jesus
chúc tán Chúa, bởi tin được cứu.
Cất tiếng hát, hát khen Jesus,
chúc tán Chúa, chính tôi được cứu.

 Ồ, Jesus, Chúa Jesus
 xin hãy vô tâm đây ngự trú!
Ồ, Jesus, Chúa Jesus,
xin hãy vô tâm đây cư ngụ!

(2)

Thần Linh ơi,Gió Linh ơi,
xin thổi vô tâm linh đổi mới,
Thần Linh ơi, Chúa Linh ơi,
xin trú cư tâm linh muôn đời.

(ĐK)

Mừng vui thay, hát ca vang,
Khi Chúa Linh vô tâm ngự trú!
Mừng vui thay, hát ca vang,
Khi Chúa Linh vô tâm cư ngụ!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét