Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

HOANG MẠC TRỖ HOA HỒNG


Hoang mạc chết, tâm linh héo hắt
Từ mẹ cho mở mắt làm người
Mầm hoang dại đã gieo rồi
Mọc lên trên khắp nẻo đời  phiêu du

Hoang mạc vắng, âm u, gió cát
Tại vì sao bờ mắt lệ nhòa
Vì sao đời lắm ưu sầu?
Ngàn phương trăm hướng, đường nào quang minh?

Bổng một hôm nghe tin mừng báo
Nhận Giê-xu làm Chúa cuộc đời
Hồng tươi một đóa rạng ngời
Nở ra tươi thắm nẻo đời tân sinh.

Hoang mạc sống, tâm linh tưới mát
Nụ hồng hương tỏa ngát cuộc đời
Hồng tươi một đoá trao người
Còn đang trên khắp nẻo đời phiêu du

• Lời Thánh Kinh: “Min hoang dã và vùng đt khô cn s vui mng;
Sa m
c s mng r và tr hoa như hoa hng n r.” (Ê-sai: 35:1, BD2011)Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

ĐẬP VỠ LỌ NGỌC TUYẾT HOA


Đập vỡ lọ ngọc tuyết hoa. 
Dầu cam tùng tuôn đổ ra , 
Xức dầu chân Chúa yêu thương,
Khắp nhà thơm ngát mùi hương cam tùng.

Tôi yêu Ngài Chúa ơi!
Lòng yêu tôi vỡ òa,
Tình yêu tuôn đổ ra,
Ngôi nhà thơm ngát hương thơm tình tôi.

Ngài đáng ngàn lần Chúa ơi,
Dầu cam tùng tôi đổ ra
- Những gì trân quí trong tôi.
Có gì hoang phí vì tôi yêu Ngài?


* Lu-ca 7:37-38; Giăng 12:3-4 (Xem BKP)


Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

HOA MUA


Hoa mua, ai bán mà mua,
Dù hoa thôn dã nhưng vừa lòng anh.
Hoa mua, không dễ gì mua,
Dù không khoe sắc nhưng vừa ý anh.
Gặp nhau thuở tóc còn xanh,
Bây giờ tóc đã hoa râm trên đầu.
Sắc son hoa giữ một màu.
Còn yêu như lúc ban đầu ta yêu.
Với anh em rất mỹ miều,
Ngoài không son phấn, yêu kiều bên trong.


Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

HA-LÊ-LU-GIA, BỞI TIN ĐƯỢC CỨU


(1)

Giê-xu Christ, Chúa Giê-xu,
Tôi mở tâm ra kêu cầu Chúa.
Giê-xu Christ, Chúa Giê-xu
Tâm mở ra tôi kêu danh Ngài tin nhận.

Ha-lê-lu-gia, bởi tin được cứu!
Ha-lu-lu-gia, bởi tin tôi được cứu rồi!

Mừng vui thay, thỏa vui thay, 
Tôi bởi tin hôm nay được cứu!
Mừng vui thay, thỏa vui thay,
Tôi bởi tin hôm nay vô nhà Cha rồi!

(2)

Được tân sinh, tái sinh ngay
Khi Thánh Linh vô linh ngự trú.
Được tân sinh, tái sinh ngay
Khi Thánh Linh vô tâm linh này cư ngụ.

Ha-lê-lu-gia, chính tôi được cứu!
Ha-lê-lu-gia, chính tôi nay được cứu rồi!

Mừng vui thay, thỏa vui thay,
Tôi tái sinh vô trong nhà Chúa!
Mừng vui thay, thỏa vui thay,
Tôi tái sinh hôm nay vô nhà Cha rồi!


NÀY ANH ƠI, BÊN NÀO ANH CHỌN MỘT BÊN THÔI


(1)

Này anh ơi,
Bên nào anh chọn một bên thôi! 
Với Chúa đừng đi vẹo nước đôi.
Kính ái Ngài, không yêu thế giới.
Bên nào anh chọn một bên thôi.

(2)

Này anh ơi,
Bên nào anh được một bên thôi!
Chớ có hoài mong vẹn cả đôi.
Có Chúa đừng mong luôn thế giới.
Bên nào anh được một bên thôi.

(2)

Này anh ơi,
Tôn thờ duy Ngài, đừng tôn ai!
Cát, đá tượng kia vật chất thôi;
Có mắt, miệng nhưng không thấy, nói.
Tôn thờ duy Ngài đừng tôn ai!

(3)

Này anh ơi,
Kêu cầu danh Ngài, đừng kêu ai!
Các quỉ hại thôi, chẳng giúp ai.
Cứu Chúa Giê-xu luôn cứu giúp.
Kêu cầu danh Ngài, đừng kêu ai!