Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

HA-LÊ-LU-GIA, BỞI TIN ĐƯỢC CỨU


(1)

Giê-xu Christ, Chúa Giê-xu,
Tôi mở tâm ra kêu cầu Chúa.
Giê-xu Christ, Chúa Giê-xu
Tâm mở ra tôi kêu danh Ngài tin nhận.

Ha-lê-lu-gia, bởi tin được cứu!
Ha-lu-lu-gia, bởi tin tôi được cứu rồi!

Mừng vui thay, thỏa vui thay, 
Tôi bởi tin hôm nay được cứu!
Mừng vui thay, thỏa vui thay,
Tôi bởi tin hôm nay vô nhà Cha rồi!

(2)

Được tân sinh, tái sinh ngay
Khi Thánh Linh vô linh ngự trú.
Được tân sinh, tái sinh ngay
Khi Thánh Linh vô tâm linh này cư ngụ.

Ha-lê-lu-gia, chính tôi được cứu!
Ha-lê-lu-gia, chính tôi nay được cứu rồi!

Mừng vui thay, thỏa vui thay,
Tôi tái sinh vô trong nhà Chúa!
Mừng vui thay, thỏa vui thay,
Tôi tái sinh hôm nay vô nhà Cha rồi!


NÀY ANH ƠI, BÊN NÀO ANH CHỌN MỘT BÊN THÔI


(1)

Này anh ơi,
Bên nào anh chọn một bên thôi! 
Với Chúa đừng đi vẹo nước đôi.
Kính ái Ngài, không yêu thế giới.
Bên nào anh chọn một bên thôi.

(2)

Này anh ơi,
Bên nào anh được một bên thôi!
Chớ có hoài mong vẹn cả đôi.
Có Chúa đừng mong luôn thế giới.
Bên nào anh được một bên thôi.

(2)

Này anh ơi,
Tôn thờ duy Ngài, đừng tôn ai!
Cát, đá tượng kia vật chất thôi;
Có mắt, miệng nhưng không thấy, nói.
Tôn thờ duy Ngài đừng tôn ai!

(3)

Này anh ơi,
Kêu cầu danh Ngài, đừng kêu ai!
Các quỉ hại thôi, chẳng giúp ai.
Cứu Chúa Giê-xu luôn cứu giúp.
Kêu cầu danh Ngài, đừng kêu ai!


Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

CHRIST NHƯ SỰ SỐNG BỀ TRONG


(1)

Nhân thế quan tâm đến thành công.
Thiên Chúa luôn xem thấy tấm lòng.
Nếu không có Christ trong cuộc sống,
Thành quả ta đạt được cũng bằng không, chỉ hoài công.

Tôn giáo không quan tâm Christ bề trong,
Nhưng Christ luôn mong cư trú tấm lòng.
Nếu không có Christ như sự sống,
Việc tốt ta làm được cũng bằng không, chỉ hoài công.

(2)

Không Christ, hoang vu ở bề trong.
Không Christ, hoang vu ở cõi lòng.
Nếu không có Christ trong cuộc sống,
Quyền thế, sang giàu làm thỏa lòng không, có còn không?

Ta hãy luôn quan tâm Christ bề trong,
Xin Christ vui vô cư trú tấm lòng.
Nếu ta có Christ như sự sống,
Việc tốt ta làm là biểu lộ ra Christ bề trong.

* Kinh Thánh:
- Ga-la-ti 2:20; Cô-lô-se 3:4; Ê-phê-sô 3:17


Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

AI KHÔNG CÓ TÔI?Trời vừa sáng, Giê-xu vào đền thánh,
Một đám đông đang ngồi lắng nghe Ngài.
Mấy thầy thông giáo bày mưu,
Họ đem ra tố người đàn bà tội nhơ.

Nhìn trâng tráo, mặt trơ khinh bỉ:
"Người nữ kia thầy nghĩ làm sao,
Có đem ném đá không nào,
Trừ đi cho khuất mắt đồ gian dâm?"

Ngồi im ắng, trầm ngâm không nói.
Kìa, ngón tay Ngài nói lời chi?
Ngước lên với đám đông người,
Rằng: "Nơi đây nếu có ai không tội,
Trước tiên ném đá nàng đi!"

Đang ầm ĩ bỗng dưng yên ã,
Họ nín thinh, quày quả kéo nhau,
Già đi trước, trẻ theo sau,
Chỉ còn lại đó Giê-xu và nàng.

Làm người sống giữa nhân gian,
Ai không có tội, đừng lên án người.
Ai không có tội, người ơi?

* Kinh thánh- Giăng 8:1-11


SỰ PHÂN PHÁT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT


Đấng duy nhất nhưng là Tam Nhất
- Cha, Con, Linh đều Đức Chúa Trời, 
Đấng giương ra các tầng trời,
Lập nền trái đất tạo trong con người một linh.

Chúa Cha, Mạch sống không vơi.
Con như Ngọn suối vợi vời trào phun.
Thánh Linh, Dòng chảy con sông,
Linh ban sự sống vào trong thánh đồ.

Đấng Tam Nhất cho sự phân phát.
Kia, Cô dâu kiệt tác Chúa làm,
Trắng trong, trang điểm rạng ngần,
Chờ Chàng rễ đến, Thần-Nhân, nhân-thần một đôi.